Φρίξου 8, Λάρισα
Follow us:

image
image

10+
χρόνια εμπειρία

image

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

  • Διαχείριση προγραμμάτων
  • Επίβλεψη έργων
  • Στρατηγικός σχεδιασμός
  • Καινοτόμες λύσεις
  • Δημόσιος & ιδιωτικός τομέα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Στρατηγικός σχεδιασμός, έγκριση και παρακολούθηση έργων έως την ολοκλήρωση τους.

image
10 +
χρόνια εμπειρίας
50 +
ικανοποιημένοι πελάτες
120 +
ολοκληρωμένα έργα
10 +
εξειδικευμένοι συνεργάτες
dypa